Cursos, clinics

Organizo clases, clinics o cursos a medida para clubes, grupos o pescadores individuales.

Si estás interesado en recibir información contáctame via Facebook Messenger:

https://www.facebook.com/Torrotxo